Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

22 czerwca 2022

Zawarcie Aneksu nr 2 do Umowy nr BI.272.7.2019

zawarcie Aneksu nr 2 do Umowy nr BI.272.7.2019 zwiększającego wynagrodzenie wykonawcy o kwotę: 864.965,25 zł w związku z koniecznością udzielenia zamówień dodatkowych.

W kategorii: Bez kategorii, Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów