Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

11 października 2022

Odbiór końcowy prac wykonanych w ramach Umowy nr BI.272.9.2019

W dniu 11.10.2022r. komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Umowy nr BI.272.9.2019 z 22.07.2019r. na: wykonanie zadania: „Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na terenie m. Chojnice – część V: budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni – ul. Subisława, Sambora, Dąbrowskiego”.

W wyniku realizacji powyższej umowy wykonano kanalizację deszczową z odwodnieniem ulicy i niezbędną przebudową drogi: Subisława, Sambora, Dąbrowskiego w Chojnicach.

W wyniku realizacji umowy osiągnięto wskaźnik produktu:

– długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – na poziomie 0,49 km.

Koszty poniesione w ramach umowy: 2.315.602,76 zł.

W kategorii: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów