Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 grudnia 2001

Zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z Miejskimi Wodociągami

W 2001 roku Miejskie Wodociagi wspólnie z Urzędem realizowały niżej wymienione budowy:

# Igły:

* wodociąg ø90-63 PCV o długości 300,0 mb
* kanalizacja sanitarna &oslash160 PCV o długości 385,0 mb

Koszt zadania 70 488 zł w tym 50 000 zł dotacji Urzędu.

# ul. Żeromskiego

* wodociąg ø110 – 160 PCV o długości 564,0 mb

Koszt zadania 34 000 zł został sfinansowany przez Urząd Miejski.

# ul. Okrężna

* kanalizacja sanitarna, grawitacyjna ø200 PCV o długości 320,0 mb
* kanał tłoczny ø110 PCV 300,0 mb
* przepompownia ścieków

Koszt zadania 110 690 zł w tym 60 000 zł dotacji Urzędu.  

W kategorii: 2001