Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 grudnia 2001

Opracowania dokumentacyjne

W 2001 roku opracowano i przygotowano dokumentację projektu budowlanego pod planowane inwestycje:

– budowa wraz z odwodnieniem ulicy Kwiatowej
– modernizacja OSiR
– kolektor deszczowy od ulicy Okrężnej – geologia

W kategorii: 2001