Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 grudnia 2001

Budowa kanalizacji sanitarnej na ODJ “BYTOWSKIM” – II etap

W grudniu 2001 r. rozpoczęto II etap skanalizowania osiedla “BYTOWSKIEGO” i “ASNYKA” oraz zakupiono materiały – rury oraz kręgi z włazami i poniesiono koszty z tym związane w wysokości 451 575 zł. Zadanie na które pozyskano w 2001 r. środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 200 000 zł w formie dotacji będzie kontynuowane w 2002 r.  

W kategorii: 2001