Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 października 2023

X sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej – na żywo

W dniu 19 października br. o godz. 13:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach odbędzie się X sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Podczas obrad zaprezentowany zostanie projekt strategii na rzecz młodzieży opracowywany dla Gminy Miejskiej Chojnice. Do projektu strategii będzie można zgłosić swoje uwagi i uzupełnienia.

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie X sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach, stwierdzenie kworum i powitanie gości.
  2. Wręczenie zaświadczeń stwierdzających objęcie mandatu przez nowych radnych.
  3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
  4. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach w związku z organizacją turnieju e-sportowego.
  5. Prezentacja i konsultacje projektu dokumentu „Chojnicka strategia młodych”.
  6. Informacje o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  7. Wolne głosy, wnioski oraz dyskusja.
  8. Zakończenie obrad.

W kategorii: Aktualności