Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

23 października 2023

„Na straży seniorów”

W imieniu Komendanta Straży Miejskiej w Chojnicach zapraszamy wszystkich seniorów do udziału w akademii pt. „Na Straży Seniorów”.

Program adresowany jest do 40 osób w wieku 60+, zamieszkujących na terenie miasta Chojnice. Projekt podzielony jest na 5 bloków programowych:

  1. Warsztaty z profilaktyki uzależnień osób starszych i przeciwdziałanie przemocy domowej;
  2. Warsztaty z samoobrony;
  3. Warsztaty z bezpieczeństwa konsumenckiego;
  4. Warsztaty komputerowe;
  5. Warsztaty bezpieczny senior – jak nie stać się ofiarą przestępstwa- studium przypadku, bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Akademia rozpocznie się w ostatnim tygodniu listopada 2023 r. a zakończy w marcu 2024 r. Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu, po wcześniejszym powiadomieniu uczestników o miejscu i terminie zajęć. Warunkiem ukończenia Akademii będzie uczestnictwo minimum w 4 z 5 bloków. Zajęcia zakończone zostaną uroczystym spotkaniem podsumowującym program i wręczeniem stosownych Certyfikatów.

KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW:

Osoba zainteresowana przystąpieniem do programu, poproszona zostanie o wypełnienie formularza, w którym potwierdzi:

– zamieszkiwanie na terenie miasta Chojnice (program skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie miasta Chojnice);

– wiek 60 + (program skierowany jest do seniorów w wieku powyżej 60 lat)

– zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku w celu realizacji programu.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj, a program Akademii tutaj, a także w siedzibie Straży Miejskiej w Chojnicach, Stary Rynek 1. Wypełnione dokumenty prosimy dostarczyć do siedziby Straży Miejskiej w Chojnicach.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, zastrzega się zakończenie procesu naboru uczestników po zebraniu liczby 40 osób.

W kategorii: Aktualności