Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 października 2023

Dotacje na prace konserwatorskie

Do 30 listopada 2023 r. przyjmowane są wnioski dotyczące udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane planowane na rok 2024 przy zabytku wpisanym do rejestru województwa pomorskiego lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków miasta Chojnice.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków znajdują się w Uchwale Rady Miejskiej w Chojnicach nr XXXVI/416/17 z dnia 25 września 2017 r.

Wszelkich informacji udziela Marlena Pawlak – Konserwator Zabytków Miasta Chojnice tel. 52 397 18 00 wew.73

W kategorii: Aktualności