Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

15 stycznia 2024

Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gminy Miejskiej Chojnice

Etap postępowania: W trakcie
Rodzaj: Usługi
Termin otwarcia ofert: 19 styczeń 2024 godz. 11:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 130 000 zł.

Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice ogłasza postępowanie na wykonanie zadania pod nazwą:

„Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gminy Miejskiej Chojnice”

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019 r.

W kategorii: Zamówienia publiczne