Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

12 grudnia 2023

Bezgotówkowy, sukcesywny zakup i dostawa  oleju napędowego do agregatów prądotwórczych zlokalizowanych na terenie Stadionu Miejskiego „Chojniczanka 1930” przy ul. Mickiewicza 12 w Chojnicach.

Etap postępowania: W trakcie
Rodzaj: Usługi
Termin otwarcia ofert: 20 grudzień 2023 godz. 11:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 130 000 zł.

Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice ogłasza postępowanie na wykonanie zadania pod nazwą:

Bezgotówkowy, sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętów będących w użytkowaniu Urzędu Miejskiego w Chojnicach”.

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019 r.

W kategorii: Zamówienia publiczne