Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

17 stycznia 2024

Bezgotówkowy, sukcesywny zakup i dostawa gazu płynnego LPG do zbiornika zewnętrznego zlokalizowanego na terenie Stadionu Miejskiego „Chojniczanka 1930” przy ul. Mickiewicza 12 w Chojnicach

Etap postępowania: W trakcie
Rodzaj: Usługa
Termin otwarcia ofert: 24 styczeń 2024 godz. 11:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 130 000 zł.

Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice ogłasza postępowanie na wykonanie zadania pod nazwą:

 „Bezgotówkowy, sukcesywny zakup i dostawa gazu płynnego LPG do zbiornika zewnętrznego zlokalizowanego na terenie Stadionu Miejskiego „Chojniczanka 1930″ przy ul. Mickiewicza 12 w Chojnicach”

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019 r.  – art. 2 ust.1 pkt 1) pzp.

W kategorii: Zamówienia publiczne