Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

20 lutego 2024

Wywóz nieczystości z ulic, placów i terenów zielonych na terenie miasta Chojnice

Etap postępowania: Zakończone
Rodzaj: Usługa
Termin otwarcia ofert: 26 luty 2024 godz. 11:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 130 000 zł.

Gmina Miejska Chojnice, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł na zadanie pn.:
Wywóz nieczystości z ulic, placów i terenów zielonych na terenie miasta Chojnice

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.– na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1).

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu [25 KB, docx]

W kategorii: Zamówienia publiczne