Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

11 czerwca 2024

Wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Miejskiej Chojnice przeznaczonych do sprzedaży – teren ROD „Metalowiec”

W kategorii: Nieruchomości przeznaczone do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie