Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

22 maja 2024

Wykaz nieruchomości z zasobu gminy miejskiej Chojnice przeznaczonych do zbycia

W kategorii: Nieruchomości przeznaczone do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie