Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

14 marca 2022

„Czyste Powietrze” – nowy najwyższy poziom dofinansowania

Równolegle z naborem do programu „STOP dla SMOGU w Chojnicach” trwa nabór do programu „Czyste Powietrze”, do którego najwyższy poziom dofinansowania wynosi obecnie do 90%. Istnieje możliwość połączenia obu źródeł dofinansowania.

Dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” obejmuje budynki jednorodzinne lub wydzielone w budynku jednorodzinnym lokale mieszkalne z odrębną księgą wieczystą. Beneficjenci, którzy chcą uzyskać dofinansowanie muszą być właścicielami, bądź współwłaścicielami takiego budynku. Dofinansowanie można uzyskać na zadania takie jak: wymiana źródła ciepła – pieca C.O., modernizacja C.W.U., a także termomodernizacja, czyli ocieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Kwota dofinansowania jest zależna od  poziomu dofinansowania.

Program Czyste Powietrze przewiduje dofinansowanie:

  • na poziomie podstawowym (zwrot od 30% do 45% poniesionych kosztów), do którego zaliczają się osoby o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 100.000 zł,
  • na poziomie podwyższonym (zwrot od 60% do 75% poniesionych kosztów), do którego zaliczają się osoby, których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza:

– 1563,60 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,

– 2189,04 zł – w gospodarstwie jednoosobowym,

  • na poziomie najwyższym (zwrot do 90% poniesionych kosztów), do którego zaliczają się osoby, których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza:

– 900,00 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,

– 1260,00 zł – w gospodarstwie jednoosobowym,

W przypadku podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania należy przedstawić zaświadczenie o  średnim miesięcznym dochodzie w gospodarstwie domowym. W celu uzyskana powyższego dokumentu należy skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnicach.

Dofinansowaniu mogą podlegać zarówno przedsięwzięcia nierozpoczęte jak i w trakcie realizacji. Natomiast przedsięwzięcia zakończone będą brane pod uwagę jeśli nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy od daty poniesienia pierwszego kosztu w ramach zadania.

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU:

Urząd Miejski w Chojnicach, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Stary Szpital, wejście od ul. Sukienników, II piętro, pok. 201

tel. 52 397 18 00 wew. 72

W kategorii: Aktualności