Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

3 września 2009

Wybranie projektu do realizacji przez Zarząd Województwa Pomorskiego

W dniu 03.09.2009 r. Urząd Miejski w Chojnicach otrzymał informację, że Projekt „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej” został wybrany do dofinansowania. W Uchwale nr 1089/242/09 z dnia 27 sierpnia 2009r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał na realizację Projektu dofinansowanie w wysokości 8.196.658,17 zł, co stanowi maksymalny dopuszczalny poziom pomocy (75% kosztów kwalifikowanych).

W kategorii: Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej