Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 sierpnia 2009

Przekazanie wniosku o dofinansowanie projektu pod obrady Zarządu Województwa Pomorskiego

W dniu 19.08.2009 r. Urząd Miejski w Chojnicach otrzymał informację, iż wniosek
pn. „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej”, przyjęty do konkursu nr 5.2._1 o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, po dokonaniu oceny strategicznej został przekazany na posiedzenie Zarządu Województwa Pomorskiego jako rekomendowany
do realizacji

W kategorii: Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej