Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 października 2009

Umowa na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Trzy logotypy. 1. Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności 2. Pomorskie w Unii 3. Unia Europejska

W dniu 30.10.2009 r. została podpisana umowa, której przedmiotem jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu pn. „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej”.

Zakres rzeczowy pełnienia Nadzoru Inwestorskiego obejmuje:

  • roboty wodno-melioracyjne,
  • roboty konstrukcyjno-budowlane,
  • roboty w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
  • roboty w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • roboty drogowe,
  • usługi finansowo-księgowe

Wykonawcą umowy jest konsorcjum firm Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Sp. z o. o. ze Stargardu Szczecińskiego.

Koszt realizacji umowy – 213.500,00 zł brutto
Planowany termin zakończenia wykonania zamówienia – 31.12.2010 r.

W kategorii: Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej