Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

6 marca 2018

Wo-Kop zmodernizuje sieć kanalizacji deszczowej na Osiedlu Kolejarza

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dobiega końca postępowanie przetargowe na „Budowę z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorniki retencyjne i rowów na trasie: Struga na terenie miasta, Urząd Skarbowy, zbiornik retencyjny Fatimska, zbiornik retencyjny Zachodni”, obejmujący 2 zakresy prac w ramach zadania „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów”.

Komisja przetargowa dokonała rozstrzygnięcia w części dotyczącej prac skupionych na Osiedlu Kolejarza. Zakres prac jest następujący:

 • Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni – ul. Kazimierza Wielkiego, Jedności Robotniczej, Armii Ludowej, Bolesława Chrobrego, Królowej Jadwigi, Wojska Polskiego, Batalionów Chłopskich i Czynu Zbrojnego Kolejarzy, Zygmunta Augusta, Wł. Jagiełły, Mieszka I, B. Chrobrego., 14 Lutego w Chojnicach wraz z niezbędną przebudową drogi oraz infrastrukturą towarzyszącą na dz. Nr 237/661, 270/7; automatyczny system sterowania z elementami kontrolno – pomiarowymi układów gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi. Gmina Miejska Chojnice na ten cel przeznaczyła 4.370.000,00 zł brutto. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła chojnicka firma Wo – Kop Wojciecha Drewczyńskiego z kwotą 5.448.350,78 zł
 • Do 8 marca czekamy na uzupełnienie ofert co do drugiej części tego  przetargu – informuje Jacek Domozych, dyrektor Wydziału Budowlano Inwestycyjnego na konferencji 5 marca. – Na tę część przeznaczyliśmy 25.480.000,00 zł brutto. Przedmiotem zamówienia są:
  1. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i niezbędną przebudową – ul. Grunwaldzka
  2. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni – ul. Parkowa, Pl. Niepodległości, Sukienników, Okrężna., Al. Brzozowa, Prochowa, Hanki Sawickiej, Ducha Św., Findera, Okrzei, Kasprzaka, Al. Sobierajczyka, I. G. Goedtke, 14-Lutego,Wycecha. Łanowa, Towarowa, Al. Brzozowa, Sędzickiego, Dworcowa, Łużycka, Kaszubska, Angowicka, Subisława, Sambora, Dąbrowskiego
  3. Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego “Sobierajczyka” wraz z budową infrastruktury towarzyszącej
  4. Budowa zastawek sterujących na zbiornikach retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Parku 1000 lecia w Chojnicach
  5. Budowa separatora nr 21 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 2570 i 637/28 przy ul. Sobierajczyka w Chojnicach
  6. Przebudowa: Rów Południowy z S-J, Zbiornik buforowy Angowicka, Separator nr 22, Separator nr 23. Podobnie jak w przypadku pierwszego zakresu prac, wpłynęło 5 ofert o wartości od 26.835.712,07 zł do 50.385.590,75 zł.

W kategorii: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów