Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 marca 2018

Pierwsza umowa na realizację zadania „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W poniedziałek 19 marca w sali obrad ratusza Arseniusz Finster burmistrz Chojnic podpisał umowę na realizację części jednej z najważniejszych inwestycji unijnych. Wykonaniem zadania zajmie się chojnicka firma Wo – Kop Wojciecha Drewczyńskiego za kwotę 5 448 350,78 zł. Mowa o zamówieniu publicznym „Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na trasie: Struga Jarcewska na terenie miasta, Urząd Skarbowy, zbiornik retencyjny Fatimska, zbiornik retencyjny Zachodni”, obejmujący 2 zakresy prac w ramach zadania „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów”. Większość  prac dotyczy obszaru Osiedla Kolejarz. Wykonawca zadeklarował realizację inwestycji do końca września 2019 r.

Zakres prac jest następujący:

  • Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni – ul. Kazimierza Wielkiego, Jedności Robotniczej, Armii Ludowej, Bolesława Chrobrego, Królowej Jadwigi, Wojska Polskiego, Batalionów Chłopskich i Czynu Zbrojnego Kolejarzy, Zygmunta Augusta, Wł. Jagiełły, Mieszka I, B. Chrobrego., 14 Lutego w Chojnicach wraz z niezbędną przebudową drogi oraz infrastrukturą towarzyszącą na dz. Nr 237/661, 270/7; automatyczny system sterowania z elementami kontrolno – pomiarowymi układów gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi. Przypomnijmy, Gmina Miejska Chojnice na ten cel przeznaczyła 4.370.000,00 zł brutto.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

W kategorii: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów