Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

18 sierpnia 2009

Wniosek o płatność pośrednią

Zgodnie z procedurą unijną, złożono pierwszy wniosek o płatność pośrednią w zakresie sprawozdawczym z realizowanej przebudowy drogi 22. Dnia 19-08-2009 r. wniosek uzyskał pozytywną akceptację Instytucji Zarządzającej.

W kategorii: Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad