Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

5 sierpnia 2009

Budowa parkingu na terenie Parku 1000-lecia

W sierpniu rozpoczęto roboty budowlane związane z realizacją inwestycji. Wykonawca przystąpił w pierwszej kolejności do realizacji II etapu inwestycji, tj. budowy parkingu wraz z oświetleniem i monitoringiem wizyjnym na terenie Parku 1000-lecia.

Do końca miesiąca wykonano koryto gruntowe pod przyszły parking i przystąpiono do wykonywania warstwy wzmacniającej podłoże z pospółki gruboziarnistej.

W kategorii: Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad