Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

25 września 2009

Opis postępów przebudowy we wrześniu 2009 r.

W miesiącu wrześniu 2009 r. Wykonawca robót budowlanych – Firma BETPOL z Bydgoszczy, kontynuowała roboty związane z budową parkingu na terenie Parku
1000-lecia. Ułożono kolejne warstwy wzmacniające oraz podbudowę, a także kable pod projektowane oświetlenie parkingu.

Wykonawca przystąpił również do realizacji etapu Ib w zakresie przebudowy ul. Sukienników od ul. Wałowej do skrzyżowania z ul. Kościerską. Rozpoczęto przebudowy skrzyżowań i wjazdów w ul. Cechową i Bankową wraz z wymianą infrastruktury podziemnej oraz odwodnienia ulicznego.
W tym czasie udostępniono plac budowy w ciągu ul. Sukienników – Miejskim Wodociągom Sp. z o.o., celem przebudowy znajdującej się tu kanalizacji sanitarnej.

W kategorii: Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad