Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

18 listopada 2009

Wniosek o płatność pośrednią

Gmina Miejska Chojnice złożyła drugi wniosek o płatność pośrednią z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Unii Europejskiej), obejmujący łączne wydatki kwalifikowalne poniesione na inwestycję od początku 2008 r. do listopada 2009 r. w kwocie 3.877.870 zł. Weryfikacja wniosku o płatność zakończona została przez Instytucję Zarządzającą w lutym 2010 r. W jej następstwie dnia 17-02-2010 r. na konto Gminy Miejskiej Chojnice wpłynęła pierwsza refundacja z budżetu Unii Europejskiej wynosząca 2.894.566,10 zł.

W kategorii: Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad