Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

25 listopada 2009

Opis postępów przebudowy w listopadzie 2009 r.

Dnia 05.11.2009r. przeprowadzono częściowy, techniczny odbiór robót na parkingu w Parku 1000-lecia. Po przeprowadzonej kontroli budowy przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chojnicach, dnia 03.12.2009r. Inwestor otrzymał pozytywną decyzję – pozwolenie na użytkowanie terenu.

W wyniku przeprowadzonych prac uruchomiono w bezpośrednim sąsiedztwie strefy centrum miasta – dodatkowych 170 miejsc postojowych przeznaczonych dla samochodów osobowych (w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych).

W trakcie prowadzonych prac budowlanych w ul. Bankowej odkryto fundamenty średniowiecznej furty klasztornej. Roboty wstrzymano na czas badań prowadzonych przez archeologów sprawujących nadzór archeologiczny nad robotami budowlanymi w zabytkowej części miasta. Ustalono, że zarys odkrytych, zabytkowych fundamentów zostanie uwidoczniony w nawierzchni ulicy Bankowej poprzez zastosowanie regularnej kostki kamiennej.

12.11.2009 r. zamknięto dla ruchu zjazd w ul. Wysoką, gdzie rozpoczęły się prace rozbiórkowe.

W miesiącu tym ułożono również chodnik przy budynku PWSH „Pomerania”, a także zakończono układanie ciągów pieszo-rowerowych po północnej stronie drogi ul. Gdańskiej na odcinku od budynku Straży Pożarnej do końca zakresu inwestycji.

Wykonano również podbudowę tłuczniową na zjeździe w ul. Okrężną.

W kategorii: Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad