Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

25 października 2009

Opis postępów przebudowy w październiku 2009 r.

W miesiącu październiku 2009 r. kontynuowano roboty budowlane w zakresie etapu Ib – ul. Sukienników. Realizowano:

  • budowę chodnika wraz z ułożeniem krawężników na odcinku od ul. Wałowej do ul. Cechowej oraz przebudowę zatoki autobusowej przy ul. Sukienników (w okolicy murów miejskich),
  • budowę nawierzchni jezdni i chodników w części ul. Cechowej,
  • budowę muru oporowego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Wysokiej.

W ramach wykonawstwa etapu II przystąpiono do układania płyt ażurowych oraz warstwy wiążącej i ścieralnej na jezdniach manewrowych na Parkingu w Parku 1000-lecia
i ul. Parkowej. Rozpoczęto również prace budowlane w zakresie etapu III, tj. przebudowę ul. Gdańskiej, gdzie przebudowano ciągi pieszo-rowerowe, zjazdy a także ułożono wzmocnioną podbudowę z betonu asfaltowego.

Dnia 30.10.2009 r. zakończono prace budowlane w zakresie budowy parkingu na 170 miejsc postojowych (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych) w obrębie Parku 1000-lecia.

W kategorii: Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad