Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

7 lipca 2016

Wniosek o dofinansowanie transportowego węzła integrującego złożony

W dniu 1 lipca 2016 r. w odpowiedzi na ogłoszenie Zarządu Województwa Pomorskiego o konkursie dla Działania 9.1. Transport miejski Podziałanie 9.1.2. Transport miejski w ramach Osi priorytetowej 9 Mobilność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miejska Chojnice złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Jest to partnerski projekt, którego Liderem jest Gmina Miejska Chojnice. Pozostali Partnerzy projektu to:

  • Gmina Miejska Człuchów
  • Powiat Chojnicki
  • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Projekt przewiduje utworzenie dwóch integrujących węzłów transportowych: w Chojnicach i Człuchowie, zakup niskopodłogowego proekologicznego taboru autobusowego, rozwój systemu ścieżek rowerowych i wdrożenie systemu tzw. „roweru miejskiego”.

Celem przedsięwzięcia jest zintegrowanie elementów infrastruktury transportu zbiorowego, a także poprawa sprawności ich funkcjonowania. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dostępności użytkowników do węzłowej infrastruktury transportu zbiorowego i rowerowego oraz wpłynie na jakość i zakres oferowanych usług. W efekcie przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury dworcowej powstanie kompleks odpowiadający obecnym potrzebom podróżnych, przystający do dzisiejszych realiów, potrzeb i trendów w rozwoju transportu publicznego, a także do mody i obserwowanego globalnego wzrostu ruchu rowerowego.

Szacunkowa wartość całkowita projektu to blisko 63 mln zł.

W najbliższych tygodniach wniosek będzie sprawdzany, a następnie oceniany przez Instytucję Zarządzającą.

Na zdjęciu burmistrz Arseniusz Finster wraz z dokumentacją do wniosku o dofinansowanie transportowego węzła integrującego

Na zdjęciu burmistrz Arseniusz Finster wraz z dokumentacją do wniosku o dofinansowanie

W kategorii: Utworzenie transportowych węzłów integrujących ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego