Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

29 września 2016

Informacja o wyniku weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej weryfikacji wymogów formalnych wniosek  o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” został zweryfikowany pozytywnie i zakwalifikowany do oceny przez Komisję Oceny Projektów.

W trakcie weryfikacji wymogów formalnych projekt spełnił wszystkie wymogi formalne określone dla wniosków o dofinansowanie projektów planowanych do realizacji w ramach RPO WP 2014-2020.

Zakres inwestycji obejmuje m.in. budynek dworca, węzeł kolejowy, perony, przejście podziemne, dworzec autobusowy, ścieżki pieszo-rowerowe i zakup ekologicznego taboru autobusowego.

W kategorii: Utworzenie transportowych węzłów integrujących ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego