Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

11 sierpnia 2017

Wkrótce ruszą pierwsze przetargi związane z utworzeniem transportowego węzła integrującego

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Pomorski Urząd Marszałkowski zakończył ocenę ex-ante dokumentacji przetargowej związanej z inwestycją „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz z budową ścieżek rowerowych i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie MOF Chojnice – Człuchów”. To daje podstawę do wszczęcia procedur związanych z zamówieniami publicznymi.

– W przyszłym tygodniu zamieścimy ogłoszenia o przetargach na wybór nadzoru inwestorskiego oraz zakup autobusów dla miejskiej komunikacji – informuje Arseniusz Finster burmistrz Chojnic na konferencji prasowej 11 sierpnia br. Partnerami w naszej inwestycji są spółka PKP PLK S.A. oraz powiat chojnicki.

Wybór nadzoru inwestorskiego zdaniem burmistrza ma kluczowe znaczenie dla powodzenia tej inwestycji. Musi być to firma posiadająca specjalistów z nadzoru nad takimi branżami jak: prace budowlane, geodezyjne, drogowe, komunalne, transportowe, ochrona zabytków itd. Z tymże nadzorem przygotujemy specyfikację przetargu na zaprojektowanie i realizację całego przedsięwzięcia.

W grudniu 2016 r. przyznano dofinansowanie w wysokości ok. 47,7 mln zł, całkowita wartość projektu natomiast wynosi prawie 63 mln zł. Zakres projektu przewiduje utworzenie dwóch węzłów transportowych (w Chojnicach i w Człuchowie), w obu miastach uruchomiony zostanie również system roweru miejskiego.  Ponadto w Chojnicach powstaną ścieżki pieszo-rowerowych prowadzące do węzła, nowy dworzec autobusowy połączony przejściem podziemnym z dworcem kolejowym , a także zakupiony zostanie ekologiczny tabor autobusowy. Realizację projektu przewidziano na lata 2017-2020.

W kategorii: Utworzenie transportowych węzłów integrujących ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego