Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

14 czerwca 2017

Harmonogram przygotowań do inwestycji na obszarze dworca

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Gmina Miejska Chojnice przygotowuje się do największego zadania inwestycyjnego, które będzie uruchomione  w końcu 2017 roku – „Utworzenie transportowego węzła integracyjnego wraz ze ścieżkami rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Między 15 a 20 czerwca jest planowane ogłoszenie przetargu na wybór inżyniera kontraktu tej inwestycji czyli nadzór inwestorski. Wraz z wybranym inżynierem kontraktu pracownicy Wydziału Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej przygotują specyfikację przetargu na realizację tego zadania. – Mamy szansę równolegle uruchomić przetarg na zakup autobusów – wyjaśniał na piątkowej konferencji prasowej 9 czerwca Arseniusz Finster burmistrz Chojnic. – Planujemy zamówienie na 5 dużych pojazdów z  napędem  hybrydowym i 3 mniejsze auta z napędem konwencjonalnym. Cale zadanie inwestycyjne ma być podzielone na 4 etapy, realizowane równolegle:

  • Budowa dworca autobusowego i ścieżek rowerowych
  • Modernizacja budynku głównego dworca, parkingu i terenu przed dworcem
  • Modernizacja i przebudowa infrastruktury kolejowej (perony, windy, przejścia podziemne, zadaszenia) – etap realizowany w partnerstwie ze spółką PKP PLK S.A.
  • Program „Miejski rower” (7 stacji wypożyczania jednośladów, trwają także rozmowy z Gminą Wiejską Chojnice o możliwości lokalizacji stacji w  Charzykowach i w obrębie sołectwa Swornegacie

Do końca 2017 roku gmina miejska Chojnice planuje wybór wykonawcy projektu i realizacji tego przedsięwzięcia. Czas wykonania tej inwestycji jest planowany do końca trzeciego kwartału 2020 roku.

Partnerskiemu projektowi Gminy Miejskiej Chojnice, Gminy Miejskiej Człuchów, Powiatu Chojnickiego oraz PKP PLK S.A. przyznano dofinansowanie w wysokości ok. 47,7 mln zł, całkowita wartość projektu natomiast wynosi prawie 63 mln zł.

W kategorii: Utworzenie transportowych węzłów integrujących ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego