Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

15 października 2012

Wkrótce prezentacja raportu inwestycyjnego miasta Chojnice

Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej ratusza przygotowuje opracowanie podsumowujące proces inwestycyjny Gminy Miejskiej w Chojnicach z ostatnich 14 lat. Dokument pt. ,,Bilans inwestycji zrealizowanych przez Gminę Miejską Chojnice w latach 1998-2011” opisywać będzie przedsięwzięcia, których realizacja wynikała z założeń ,,Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2002-2014”.

,,Bilans inwestycji” zaprezentowany zostanie po raz pierwszy przez burmistrza Arseniusza Finstera podczas kolejnego posiedzenia Rady Strategii, które zaplanowane zostało na dzień 6 listopada 2012 r. Zawarte w nim będą zestawienia wszystkich zrealizowanych przez miasto w ostatnich latach inwestycji, ze wskazaniem źródeł finansowania w tym zaangażowanych środków własnych, dotacji zewnętrznych jak również środków pozyskanych przez miasto z budżetu Unii Europejskiej.

W kategorii: Strategia rozwoju Miasta Chojnice 2020