Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

15 października 2012

Projekt “Diagnozy Obecnego Stanu Chojnic” w przygotowaniu do przekazania członkom Rady Strategii

Trwają ostatnie prace nad projektem Tomu 2 ,,Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020”, tj. ,,Diagnozą obecnego stanu Chojnic i tendencji zmian w mieście na tle uwarunkowań zewnętrznych”. Dokument ten oprócz diagnozy stanu Chojnic, skupia się również na tendencjach zmian w mieście w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego i charakteryzuje ich zmiany w latach 2005-2010. Ważnym elementem dokumentacji jest również analiza SWOT oraz analiza problemów i barier rozwoju miasta.

Zespół Wykonawczy pod przewodnictwem prof. dr. hab. Marka Dutkowskiego przekazał pierwszą wersję projektu dokumentu „Diagnozy obecnego stanu Chojnic” dnia 31 sierpnia 2012 r. Po zweryfikowaniu i zaopiniowaniu projektu Diagnozy przez Zespół Koordynujący, ostateczna wersja diagnozy zamieszczona zostanie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

W kategorii: Strategia rozwoju Miasta Chojnice 2020