Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 lipca 2012

Posiedzenie zespołów tematycznych Rady Strategii

Pierwsze posiedzenie zespołów tematycznych Rady Strategii odbyło się w dniu 24 lipca br. w Urzędzie Miejskim. Moderatorem Zespołu Budżetu i Rynku Pracy oraz ds. Społecznych i Bezpieczeństwa był prof. dr hab. Marek Dutkowski, natomiast Zespołu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska oraz Zespołu Edukacji, Kultury i Sportu – mgr inż. Przemysław Wojnarowski.

Podczas warsztatów wskazano problemy w poszczególnych strefach miasta. Rozmawiano m.in. na temat bezrobocia, budżetu miasta i gminy, miejskich dróg, budownictwa mieszkaniowego, opieki medycznej, ochrony środowiska, żłobków, oświaty, polityki prorodzinnej, bazy kulturalnej i sportowej oraz bezpieczeństwa.
Wnioski z posiedzeń znajdą swoje odzwierciedlenie w dokumencie Strategii.

W kategorii: Strategia rozwoju Miasta Chojnice 2020