Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

27 maja 2019

VII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 06.06.2019

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu VI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na VI sesji Rady Miejskiej.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033.
 11. Projekt uchwały w sprawie nadania pośmiertnie tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice.
 12. Projekt uchwały w sprawie nadania pośmiertnie tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia Spółdzielni Socjalnej „TUR”.
 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia o uczczeniu 30. rocznicy Wyborów Czerwcowych 1989 roku.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 16. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 17. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 18. Zakończenie VII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

Uchwały:

 • Uchwała RM VII/93/19
  • W sprawie przyjęcia oświadczenia o uczczeniu 30. rocznicy Wyborów Czerwcowych 1989 roku.
 • Uchwała RM VII/92/19
  • W sprawie wyrażenia woli utworzenia Spółdzielni Socjalnej „TUR”.
 • Uchwała RM VII/91/19
  • W sprawie nadania pośmiertnie tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice.
 • Uchwała RM VII/90/19
  • W sprawie nadania pośmiertnie tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice.
 • Uchwała RM VII/89/19
  • W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033.
 • Uchwała RM VII/88/19
  • W sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.miastochojnice.pl/269.html

W kategorii: 2019