Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

18 stycznia 2010

Umowa o nadzór autorski

Trzy logotypy. 1. Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności 2. Pomorskie w Unii 3. Unia Europejska

W dniu 18 stycznia 2010 r. została podpisana umowa, której przedmiotem jest nadzór autorski nad robotami budowlanymi oraz innymi czynnościami objętymi projektem budowlano – wykonawczym dla zadania pn. „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej”.

Nadzór autorski będzie pełnić firma GEOKOM Sp. z o. o. z Poznania za 27.816,00 zł.
Wykonawca pełnić nadzór autorski w okresie od 18.01.2010 r. do 30.09.2010 r.

W kategorii: Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej