Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

12 stycznia 2010

Podpisano umowę na prace melioracyjne w parku 1000-lecia

Trzy logotypy. 1. Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności 2. Pomorskie w Unii 3. Unia Europejska

W dniu 8 stycznia 2010 r. została podpisana umowa, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlano – montażowych obejmujących wykonanie zadania pn. „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej”. Prace melioracyjne wykona chojnicka firma Ekomel za 8.528.988,50 zł. Termin zakończenia robót budowlano – montażowych i przekazanie do eksploatacji zaplanowano na 31 sierpnia 2010 r.

Na uporządkowanie gospodarki wodnej w Parku 1000-lecia miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, w ramach działania 5.2. Gospodarka Wodna.

W kategorii: Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej