Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

28 lutego 2010

Postęp w realizacji prac na dzień 28 lutego 2010 r.

W miesiącu lutym realizowano prace budowlane związane z wykonaniem koryta Kanału nr I i Kanału nr II, prace na zbiorniku wodnym nr 1 oraz karczowanie drzew. Ponadto w ramach promocji projektu, w dniu 26.02.2010 r. ukazało się ogłoszenie promocyjne i zamontowano dwie tablice informujące o realizacji projektu.

W kategorii: Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej