Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

7 grudnia 2009

Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu “Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej”.

Trzy logotypy. 1. Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności 2. Pomorskie w Unii 3. Unia Europejska

W dniu 1 grudnia 2009 r. w Gdańsku została zawarta umowa pomiędzy Województwem Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego a Gminą Miejską Chojnice reprezentowaną przez Burmistrza Arseniusza Finstera o dofinansowanie Projektu: „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej”. Instytucja Zarządzająca zobowiązała się do udzielenia dofinansowania w maksymalnej wysokości tj. 8 196 658,17 PLN na realizację I etapu rewitalizacji Parku 1000-lecia mającą na celu uporządkowanie gospodarki wodnej.

W kategorii: Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej