Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

5 lutego 2009

Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 w Chojnicach – 2008

Wykonano ocieplenie wraz z fakturą elewacyjną budynków szkoły i sali gimnastycznej, wymieniono stolarkę okienną wraz z parapetami oraz część drzwiowej, zaizolowano i ocieplono fundamenty budynków, wykonano opierzenia blacharskie oraz rynny i rury spustowe.

Całkowite nakłady inwestycyjne – 1.715.176,96 zł

W kategorii: 2009