Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

5 lutego 2009

OBWODNICA MIASTA CHOJNICE

Inwestor zadania – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku
Nadzór Inwestorski – DHV Polska Sp. z o.o.
Projekt – Konsorcjum firm Lafrentz-Polska Sp. z o.o. i Dromost Zakład Projektowania.
Wykonawca zadania – Budimex Dromex S.A.
Koszt inwestycji – ok. 201,1 mln zł

  • dokumentacja, wykupy gruntów, nadzór autorski, nadzór archeologiczny – 18.683,3 tys. zł
  • roboty budowlane – 176.900 tys. zł
  • nadzór inwestorski – 5.516,7 tys. zł

Okres realizacji – 09.10.2006 – 10.11.2008

Droga nr 22, historycznie od średniowiecza zwana via marchionis, jest niezwykle ważnym szlakiem komunikacyjnym na trasie pomiędzy Europą zachodnią, a wschodnimi rubieżami Unii Europejskiej. Tędy wiedzie najkrótsza droga z Berlina do Gdańska, Elbląga, Królewca, Wilna, Rygi i Tallina. Rozwój gospodarczy Pomorza powoduje, iż droga nr 22 ciągle zyskuje na znaczeniu jako droga tranzytowa. Niezwykle ważnym aspektem jest zwiększenie jej przepustowości m.in. poprzez budowę obwodnic miast. Jednym z największych miast na trasie jej przebiegu są Chojnice.

POŁOŻENIE
Droga obwodowa położona jest w województwie pomorskim i przebiega na południe, wschód i zachód od miasta Chojnice. Pod względem administracyjnym biegnie przez tereny należące do:
– gminy Człuchów – w zachodniej części,
– miasta Chojnice – w środkowej części,
– gminy Chojnice – w środkowo-wschodniej części.
W swym przebiegu obwodnica przecina następujące połączenia drogowe:
– dwie drogi wojewódzkie: nr 212 i nr 240,
– trzy drogi powiatowe,
– dwie drogi gminne.
Ponadto trasa przecina 4 istniejące linie kolejowe

FUNKCJA OBWODNICY W SIECI DRÓG KRAJOWYCH:
Obecna droga krajowa nr 22 jest jedną z dróg w podstawowej sieci drogowej w Polsce, a w przyszłości będzie także jednym z ważniejszych połączeń zarówno w sieci dróg o znaczeniu krajowym jak i międzynarodowym – jako dojazd do przejścia granicznego z Obwodem Kaliningradzkim. To droga z pewnością o dużej randze gospodarczej, a jej atrakcyjne turystycznie położenie podnosi znaczenie dla sezonowego ruchu turystycznego.

CEL INWESTYCJI
Droga nr 22 tworzy ważne powiązanie tranzytowe od granicy z Niemcami do Obwodu Kaliningradzkiego. Średnioroczne dobowe natężenie ruchu na drodze nr 22 przebiegającej przez Chojnice wynosi 22 tys. pojazdów rzeczywistych na dobę. Przy istniejącym zagospodarowaniu miasta i układzie transportowym stanowiło to znaczną uciążliwość zarówno dla podróżujących jak i dla mieszkańców miasta, co było szczególnie odczuwalne w sezonie turystycznym.
Zasadniczym celem inwestycji jest znacząca poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja drogi obwodowej umożliwia skierowanie znacznej części uciążliwego ruchu tranzytowego poza granice miasta. Na obszarze miejskim realizacja inwestycji wpływa bezpośrednio na:

  • znaczną poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach położonych w centrum miasta,
  • zmniejszenie emisji komunikacyjnych zanieczyszczeń powietrza i hałasu i związanych z nimi uciążliwości,
  • poprawę warunków życia i wypoczynku mieszkańców centrum miejskiego,
  • zmniejszenie ryzyka zagrożenia życia i zdrowia ludności mogącego powstać w wyniku kolizji i awarii komunikacyjnych.

TRASA
Trasę obwodnicy o długości ok. 14 km podzielić można na 3 odcinki:
I odcinek – włączenie do drogi krajowej nr 22 od strony Człuchowa do skrzyżowania
z drogą wojewódzką nr 212 Bytów – Chojnice – Zamarte;
II odcinek – od skrzyżowania z drogą nr 212 do skrzyżowania z drogą wojewódzką
nr 240 Chojnice – Tuchola – Świecie;
III odcinek – od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 240 Chojnice – Tuchola – Świecie do włączenia do istniejącej drogi w kierunku Elbląga.

W kategorii: 2009