Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

5 lutego 2009

Przebudowa ul. Składowej w Chojnicach

W 2008 r. wykonano oświetlenie uliczne – kabel o długości 666 mb i 18 pkt świetlnych z 19 szt. oprawami. Na ten cel poniesiono koszty w wysokości 36.999,99 zł.

Roboty drogowe przeprowadzono w 2010 r.

Data rozpoczęcia: 17.03.2010 r.
Data zakończenia: 21.09.2010r.

Wykonawca: POL – DRÓG Chojnice Sp. Z o.o. ul. Bydgoska 16, Chojnice

Wybudowano:

a. Nawierzchnię z betonu asfaltowego o długości 508,00 mb i szer. 6,0-7,0 m
b. Chodniki zostały wykonane z kostki polbruk „6” szer. Chodnika 1,0-2,0m o długości 530 mb, wjazdy wykonane z kostki polbruk „8”
c. Nawierzchnia parkingu wykonana z kostki polbruk „8”, 33 miejsca postojowe dla samochodów osobowych oraz 2 miejsca dla samochodów ciężarowych
d. Kanalizację deszczową o długościach

  • Ø250 – 148 mb
  • Ø200 – 256 mb
  • Ø315 – 262 mb

e. Studnie -36 szt. , wpusty uliczne – 14 szt.

W kategorii: 2009