Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

16 maja 2022

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej i Rady Samorządów Osiedlowych

  • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  • Termin posiedzenia: 18.05.2022 r. godz. 9.00 Urząd Miejski sala 406
  • Tematyka:
    1. Zapoznanie się z petycją o uhonorowanie Romana Dmowskiego
  • Komisja Rewizyjna
  • Termin posiedzenia: 23.05.2022 r. godz. 8.00 Urząd Miejski sala 406
  • Tematyka:
    1. Opiniowanie wykonania budżetu miasta Chojnice za 2021 rok i podjęcie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Chojnice na podstawie przeprowadzonych analiz i kontroli.

W kategorii: Terminy posiedzeń