Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

24 maja 2024

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej i Rady Samorządów Osiedlowych

NAZWA KOMISJI DATA, GODZINA, MIEJSCE TEMATYKA
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
28.05.2024 r. godz. 11:00 Urząd Miejski sala 406
  1. Zapoznanie się ze skargą na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Doraźna Komisja ds. zmiany Statutu Miasta Chojnice 11.06.2024 r. godz. 11:00 Urząd Miejski sala 406
  1. Wybór przewodniczącego komisji.
  2. Propozycje zmian w Statucie Miasta Chojnice.

W kategorii: Terminy posiedzeń