Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

9 maja 2024

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej i Rady Samorządów Osiedlowych

NAZWA KOMISJI DATA, GODZINA, MIEJSCE TEMATYKA
Komisja Rewizyjna
14.05.2024 r. godz. 10:00 Urząd Miejski sala 406
  1. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  2. Opiniowanie wykonania budżetu miasta Chojnice za 2023 rok i podjęcie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Chojnice na podstawie przeprowadzonych analiz i kontroli.

W kategorii: Terminy posiedzeń