Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

4 czerwca 2024

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej i Rady Samorządów Osiedlowych

NAZWA KOMISJI DATA, GODZINA, MIEJSCE TEMATYKA
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
05.06.2024 r. godz. 07:30 Urząd Miejski sala 408
  1. Skarga na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

W kategorii: Terminy posiedzeń