Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

8 marca 2024

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej i Rady Samorządów Osiedlowych

NAZWA KOMISJI DATA, GODZINA, MIEJSCE TEMATYKA
Komisja Rewizyjna
12.03.2024 r. godz. 9.00 Urząd Miejski sala 408
  1. Przyjęcie protokołu z kontroli procedury wydania warunków zabudowy obiektu mieszkaniowego z lokalami usługowymi dla firmy PB Górski przy ulicy Bankowej w Chojnicach.

W kategorii: Terminy posiedzeń