Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

22 lutego 2024

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej i Rady Samorządów Osiedlowych

NazwaTermin posiedzeniaTematyka
Rada Samorządów Osiedlowych26.02.2024 r. godz. 10.00 Urząd Miejski sala 406Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego. Rozpatrywanie spraw bieżących.
Komisja Budżetu i Rynku Pracy oraz Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej,
/wspólne posiedzenie/
26.02.2024 r. godz. 11.00 Urząd Miejski sala 406Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego. Rozpatrywanie spraw bieżących.
Komisja Kultury i Sportu26.02.2024 r. godz. 12.30 Urząd Miejski sala 406Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego. Rozpatrywanie spraw bieżących.
Komisja Edukacji26.02.2024 r. godz. 13.30 Urząd Miejski sala 406Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego. Rozpatrywanie spraw bieżących.
Komisja ds. Społecznych26.02.2024 r. godz. 14.30 Urząd Miejski sala 406Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego. Rozpatrywanie spraw bieżących.

W kategorii: Terminy posiedzeń