Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 lutego 2024

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej i Rady Samorządów Osiedlowych

NAZWA KOMISJIDATA, GODZINA, MIEJSCETEMATYKA
Komisja Rewizyjna08.02.2024 r.
godz. 9.00
Urząd Miejski sala 406
1. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli procedury wydania warunków zabudowy obiektu mieszkaniowego z lokalami usługowymi dla firmy PB Górski przy ulicy Bankowej w Chojnicach.
2. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli wykonania planu sprzedaży mienia komunalnego i dochodów uzyskanych z tego tytułu, realizowanego przez Wydział Gospodarowania Nieruchomościami w 2023 r.

W kategorii: Terminy posiedzeń