Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 stycznia 2024

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej i Rady Samorządów Osiedlowych

NAZWA KOMISJI DATA, GODZINA, MIEJSCE TEMATYKA
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
Komisja Budżetu i Rynku Pracy /wspólne posiedzenie/
22.01.2024 r. godz. 9.00 Urząd Miejski sala 406
 1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
 2. Rozpatrywanie spraw bieżących.
Komisja Edukacji 22.01.2024 r. godz. 10.00 Urząd Miejski sala 406
 1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
 2. Rozpatrywanie spraw bieżących.
Komisja Kultury i Sportu 22.01.2024 r. godz. 12.00 Urząd Miejski sala 406
 1. Wysłuchanie Prezesa Klubu Sportowego Tenis Stołowy Chojnice.
 2. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
 3. Rozpatrywanie spraw bieżących.
Komisja ds. Społecznych 22.01.2024 r. godz. 13.00 Urząd Miejski sala 406
 1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
 2. Rozpatrywanie spraw bieżących.
Rada Samorządów Osiedlowych 22.01.2024 r. godz. 14.00 Urząd Miejski sala 406
 1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
 2. Rozpatrywanie spraw bieżących.

W kategorii: Terminy posiedzeń