Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

11 stycznia 2024

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej i Rady Samorządów Osiedlowych

NAZWA KOMISJIDATA, GODZINA, MIEJSCETEMATYKA
Komisja Rewizyjna18.01.2024 r.
godz. 9:00
Urząd Miejski sala 406
Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 r.

W kategorii: Terminy posiedzeń